Hỗ trợ tài chính
 Bạn cần thi công sơn nhà nhưng lo ngại về vấn đề kinh phí?
Đừng băn khoăn mà hãy gọi lại cho chúng tôi, với các gói dịch vụ ưu đãi theo giá trị hợp đồng, chúng tôi sẽ mang đến gói hỗ trợ tốt nhất cho bạn:
_ Thanh toán 1 lần duy nhất khi hoàn thành công trình.
_ Thanh toán theo đợt với giá trị trả tùy chọn của bạn.
_ Thanh toán dần theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
....
Và nhiều gói tùy chọn khác, với mục đích mang lợi ích tốt nhất cho bạn.
Hãy liên hệ ngay để được hưởng dịch vụ này.
Hotline: 0928 83 83 83 - (0299)3 61 42 42
Facebook: fb.com/tlh.com.vn/