Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc
 
Chiều ngày 3/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín năm 2018.

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

Ông Mai Thanh Tùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Thanh Tùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, biểu dương những kết quả người có uy tín đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để các vị thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư. 

Ông Mai Thanh Tùng cũng đề nghị các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận đông “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia tốt bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Các ngành có liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia góp ý các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào phát triển sản xuất, thực hiện tốt các cuộc vận động tại địa phương; Lựa chon người có uy tín tiểu biểu tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; kịp thời thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ, tết dân tộc, tôn giáo; động viên khi người có uy tín gặp khó khăn; biểu dương, khen thưởng người có uy tín có thành tích tiêu biểu.

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc đầu tư sản xuất, nên tình hình đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được ổn định. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng hàng năm đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các ngành liên quan rà soát, bổ sung danh sách người có uy tín trên địa bàn. Năm 2018 toàn tỉnh đã rà soát và công nhận được 520 người có uy tín, trong đó cấp tỉnh quản lý: 52 người, cấp huyện quản lý: 468 người.

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, người uy tín tỉnh Sóc Trăng đã đóng góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giải thích để bà con dân tộc thiểu số tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương. Tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong khu dân cư, vận động bà con nhân dân đoàn kết, bài trừ các hủ tục lạc hậu, chống bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân cận huyết thống, các tác hại về nghiện rượu, ma túy, các hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, tranh chấp đất đai… 

Các vị là người có uy tín còn chủ động tham gia góp ý với chính quyền trong việc xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn, thủy lợi, trường học, cầu và bảo vệ cảnh quan môi trường…

Trong năm 2018, người có uy tín vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bà con phum sóc, phật tử gần xa đóng góp cho quê hương Sóc Trăng, cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chương trình an sinh xã hội tại địa phương trên 29 tỷ đồng.