SẢN PHẨM
SUPER JET
THÔNG TIN CHI TIẾT
  Là loại sơn alkyd với độ bóng cao, tạo bề mặt phẳng láng, khô nhanh, sử dụng trên gỗ và kim loại.