SẢN PHẨM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mã màu: 57
Màu sắc: Đỏ
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt

Khách hàng cần lưu ý:

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai sơn bóng và nhám 128 – 128A
Mã màu: 128 và 128A
Màu sắc: 128 bóng trong – 128A bóng nhám
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt

Khách hàng cần lưu ý:

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai xịt bóng K1K
Tên sản phẩm: K1K – K1KT
Công dụng: Phủ bóng bề mặt
Màu sắc: Bóng sáng trong – Bóng kim tuyến
Dung tích: 300ml
Chai sơn xịt

Khách hàng cần lưu ý:

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai sơn lót bề mặt UCH210
Mã sản phẩm: UCH210
Công dụng: Lót bề mặt cần sơn
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt

Khách hàng cần lưu ý

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Chai sơn lót UCH210 có dung tích 400ml
3/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
4/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
5/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
6/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
7/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
8/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai sơn nền huỳnh quang
Mã màu: UC1002
Màu sắc: Trắng
Phù hợp: Sơn nền cho màu huỳnh quang
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt

Khách hàng cần lưu ý:

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai sơn màu trắng 102
Mã màu: 102
Màu sắc: Trắng
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt
 
Khách hàng cần lưu ý:

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai sơn màu bạc 124
Mã màu: 124
Màu sắc: Bạc
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt
 
Khách hàng cần lưu ý:
 
1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất

Độ bóng cao
Chống mài mòn do thời tiết
Bảo vệ bề mặt sơn tốt nhất
Dung tích 400ml
Khi sử dụng cần kích hoạt và chỉ sử dụng trong vòng 4 – 6h
Chai phủ bóng 2K01
Chai phủ bóng nhám 2K01A
Chai sơn lót 2K04
 

Khách hàng cần lưu ý:
 
1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất

Mã màu đen nhám 109A
Mã màu: 109A
Màu sắc: Đen nhám
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt
 
Khách hàng cần lưu ý:
 
1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Chai sơn màu 109A có dung tích 400ml
3/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
4/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
5/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
6/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
7/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
8/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Chai sơn lót KPP
Mã màu: KPP
Phù hợp: Sơn lót nhựa nhám xe máy
Dung tích: 400ml
Chai sơn xịt
 
Khách hàng cần lưu ý:

1/ Quy trình sơn gồm các bước: Lót – Nền – Màu – Bóng
2/ Thực hiên sơn đúng quy trình có độ bền từ 3 – 5 năm
3/ Sản phẩm chỉ dùng để sơn xe máy.
4/ Không nên sử dụng chai sơn để sơn lên các bề mặt như vành sắt, inox, gỗ, bê tông…
5/ Cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chát
6/ Shop sẽ gửi kèm quy trình kỹ thuật sơn trong gói hàng
7/ Shop sơn xịt Samurai luôn có đủ mã màu để giao cho khách nhanh nhất
Press "s" or right click to sticky box
Page: StartPrev123NextEndPage 1 Of 3